• ویژگیها و دستاوردهای نرم افزار

  •  قابلیت ایجاد و پیکربندی انواع اسناد مرتبط با فروش مطابق فرایندهای سازمان به تعداد مورد نیاز و نامحدود
   ظرفیت طراحی و ریز نمودن عملیات فروش در فرم های سفارش و فروش و… مختلف و تهیه گزارشات مرتبط
  •  امکان تعریف فرایند های فروش و ارجاع و مشاهده اسناد در کارتابل
   همسان سازی فرایند سازمانی با فرایند گردش کالا و ارتباط سیستمی با سیستم های موجود سازمان
  •  پشتیبانی انواع قوانین قیمت گذاری و تخفیفات، پروموشن ها، هدایا و اشانتیون و… برای مشتریان، کالا، مناطق و …
  •  گزارشات تجمیعی و مرور کالا، خدمات و… در سطح شرکتهای گروه (Holding) و در دفاتر و شعب (Multi Office)
  •  تعریف انواع واحدهای پولی و ارزی به صورت نامحدود (Multi Currency)
  •  کنترل و ردیابی مراحل فروش و گزارشات مدیریتی فروش کالا، خدمات
  •  گزارشات ماتریسی مرور فروش
   در دسترس بودن کلیه اطلاعات فرم های فروش و گردش فروش وخدمات در یک گزارش ماتریسی و ردیابی کل به جزء و بلعکس (در سطح مشتری، کالا، گروه کالا، عوامل کشور و اضافات، بازاریاب، مناطق فروش و…)
  •  کنترل و ردیابی مراحل فروش و گزارشات مدیریتی فروش کالا، خدمات
 • برخی از امکانات

  •  ثبت ضمانت های دریافتی از مشتریان
  •  معرفی ضامن های هر مشتری
  •  ثبت ضمان های دریافتی از هر ضامن
  •  کنترل اعتبار و ارزش ضمانت های(مشتری و ضامن ها)با میزان بدهی مشتری هنگام صدور اسناد فروش
  •  گزارشات تسویه فاکتورها وارتباط فروش کالا و خدمات با وصول
  •  تعیین وضعیت مشتری(لیست معلق ،خوش حساب و…)
  •  تعیین اعتبار نقد وچک برای مشتریان
  •  امکان فعال و غیرفعال کردن مجوز سند فروش اعتباری
  •  کنترل بدهی مشتری با اعتبار نقد و چک در هنگام صدور سند فروش
  •  تعیین مهلت تسویه برای هر یک از انواع اسناد فروش
  •  امکان تعیین مبلغ پیش فرض تخفیف برای هر مشتری
  •  معرفی روشهای متفاوت ارسال کالا
  •  اختصاص اطلاعات پیش فرض نحوه ارسال کالا برای مشتری
  •  ثبت پیام ها و هشدار های متفاوت برای هر مشتری مرتبط با انواع اسناد فروش
  •  نمایش هشدارهای فعال در هنگام صور انواع سند فروش
  •  صدور انواع بیجک با استفاده از اطلاعات نحوه ارسال
  •  تنظیم چاپ اتوماتیک برچسب اطلاعات ارسال هنگام چاپ فاکتور فروش
  •  تعریف شابلون سند حسابداری هر فرم به تفکیک درصورت نیاز
  •  معرفی گروهبندی مشتریان
  •  معرفی بازاریاب ها و مراکز فروش
  •  معرفی قالب اطلاعاتی ویژگیهای مورد نیاز برای طبقه کالا/خدمات
  •  تعیین انواع قیمت برای کالا/خدمات بر اساس نوع ارز، منطقه جغرافیایی(کشور،استان،شهر)، نوع فاکتور و …
  •  صدور انواع فاکتور فروش(تجاری،فروشگاهی، نقدی،اعتباری و …)
  •  صدور پیش فاکتور با تعیین مهلت اعتبار
  •  ثبت سفارش مشتریان و امکان رزرو کالا هنگام ثبت سفارش
  •  صدور فاکتور مرجوع فروش (باسابقه، بدون سابقه)
  •  ثبت مبالغ در اسناد بر اساس ارزهای مختلف
  •  صدور انواع اسناد بر اساس ارزهای مختلف
  •  صدور انواع اسناد فروش کالا و خدمات
  •  امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور، فاکتور فروش به حواله انبار و مرجوع فروش به رسید انبار
  •  گزارشات تسویه فاکتور و فاکتورهای باز مشتریان
  •  تعیین بازاریاب و درصد بازاریاب هنگام صدور اسناد فروش
  •  تعیین مراکز فروش هنگام صدور اسناد فروش
  •  ثبت دریافت های مرتبط با هریک از اسناد فروش
  •  تعیین انبار برای هر یک از ا قلام اسناد فروش
  •  تعیین بازاریاب برای هر یک از اقلام اسناد فروش
  •  ثبت درصد تخفیف برای هریک از اقلام اسناد فروش
  •  ثبت تخفیف، کسور و اضافات(درصدی، مطلق) برای هریک از اسناد فروش
  •  معرفی قوانین تخفیف پلکانی برای اقلام و کل سند فروش
  •  معرفی انواع فوانین تخفیف بر اساس گروه مشتریان، گروه کالا/خدمات، نوع فاکتور و…
  •  تنظیم ثبت مالیات و عوارض به طور ا توماتیک برای هر یک از طبقه کالا/خدمات
  •  ارتباط با سیستم انبار وتنظیم کنترل موجودی هنگام صدور فاکتور فروش
  •  امکان طراحی نامحدود انواع چاپ اسناد فروش
  •  کنترل / هشدار مهلت تسویه فاکتورهای مشتریان
  •  ارسال تمامی جداول سیستم ها به HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel
 • برخی از گزارشات

  •  گزارش مقایسه ای دوره ای از میزان فروش به مشتریان
  •  گزارش مقایسه ای دوره ای از میزان فروش بازاریاب ها
  •  گزارش مقایسه ای دوره ای از میزان فوش هر یک از کالا/ خدمات
  •  گزارش مرور فرش (بررسی تحلیلی فروش بر اساس اطلاعات مختلف و ریز شدن بر اساس سایر اطلاعات بصورت ماتریسی)
  •  گزارش سود و زیان ناخالص دوره ای مشتریان
  •  گزارش سود و وزیان ناخالص دروه ای کالاها
  •  گزارش/ هشدار نقطه سفارش کالاها
  •  گزارش / هشدار مهلت تسویه اسناد
  •  گزارش محاسبه پورسانت بازاریابها بر اساس فاکتورها و مبالغ وصول شده
  •  گزارش فاکتورهای تسویه شده / نشده
  •  گزارش بدهی مشتریان
1395 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت سپینا محفوظ است.