• ویژگیها و دستاوردهای نرم افزار

        ‌‌‌

  •  معرفی بایگانی های فیزیكی و الكترونیكی
  •  ایجاد بایگانی های شخصی و عمومی برای واحدهای سازمانی
  •  معرفی فولدرهای مرتبط با هر بایگانی
  •  بایگانی موجودیت سیستم ها و یا ضمائم آنها در بایگانی ها
  •  تعیین حقوق دسترسی برای هر یك از فولدرهای یك بایگانی
  •  تعیین نوع موجودیت های قابل بایگانی در هر یك از فولدرهای یك بایگانی
  •  معرفی فرم‌های اطلاعاتی به همراه ساختار آنها جهت بایگانی مدارك غیر سیستمی
  •  تعیین نقش ضمیمه هر فایل برای یك موجودیت (مانند برگ اول شناسنامه)
  •  چاپ دسته‌ای فایل‌های ضمیمه‌شده (مانند چاپ برگ اول شناسنامه پرسنل خاص)
  •  استخراج دسته ای فایل های ضمیمه شده (مانند مدارك پروژه خاص)
  •  ثبت امانت اسناد فیزیكی به اشخاص
  •  ثبت عودت اسناد امانت داده شده به اشخاص
1395 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت سپینا محفوظ است.

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید