حسابداری مدیریت راهیار

محاسبات دقیق و به موقع قیمت تمام شده محصولات در بازاررقابتی و پوشش انواع روشهای فرایندهای بهای تمام شده مدیریت را در تصمیمات کلان و نیل به اهداف سازمان همراهی می نماید. راهکار حسابداری مدیریت به گونه ای طراحی شده که ضمن پوشش فعالیتهای مورد نیاز اکثر کسب و کارها، از انعطاف برای پوشش فرایندهای کسب و کارهای مختلف و سادگی عملیات به همراه گزارشات تحلیلی برخوردار است.

 • ویژگی ها و دستاوردهای نرم افزار

  ‌‌‌‌‌

  •  انعطاف و طراحی براساس رویه ها و شیوه های کسب و کارها
  •  کاربری آسان و سرعت همسان سازی راهکارها با شیوه های مورد نیاز کسب و کارها
  •  مناسب اکثر کسب و کارها (تولیدی ،پیمانکاری و..) محاسبات بهای تمام شده بر اساس دوره های محاسباتی (کالا ،خدمات ، پیمان)
  •  محاسبات بهای تمام شده به شیوه استاندارد
  •  استفاده وبکارگیری از اطلاعات سایر نرم افزارها و سیستم ها جهت تکمیل اطلاعات محاسباتی مورد نیاز
  •  محاسبات تسهیم هزینه ،معادله آحاد تولید ،کالا و خدمات
  •  هزینه یابی بر اساس ماژول های مختلف مورد نیاز ازجمله محصولات مشترک ،محصولات فرعی و …
  •  صدور اسناد حسابداری به تفکیک هر فعالیت و محاسبات انجام شده (استاندارد و واقعی)
  •  بهای تمام شده به تفکیک هر پیمان
  •  محاسبات دوره ای بصورت استاندار و واقعی برای کالا ،خدمات و پیمان بصورت همزمان

زیرسیستم‌های حسابداری مدیریت راهیار:

1395 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت سپینا محفوظ است.

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید