• ویژگیها و دستاوردهای نرم افزار

     ‌‌‌

  •  برقراری یكپارچگی میان سیستم‌ها در لایه سرویس (Integration Service)
  •  قابل كشف بودن (Discoverable) سرویس‌ها از طریق پروتكل‌های وب سرویس
  •  مدیریت حافظه به هنگام كار با سرویس‌ها
  •  تعریف سرویس ها بر اساس مدل‌های ارتباطی از قبیل Interface
  •  تعریف چارت سازمانی
  •  معرفی پست های سازمانی به شكل سلسله مراتبی
  •  تعریف پست‌های سیستمی و تخصیص اشخاص به پست‌ها
  •  تخصیص چندین پست سیستمی به یك شخص
  •  امكان استفاده از پست‌های سیستمی در موتور گردش كار
  •  تعریف جانشین برای هریك از اشخاص دارای پست سازمانی مشخص
  •  امكان اعطای جانشینی از طرف كاربر یا راهبر سیستم
1395 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت سپینا محفوظ است.

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید