گزارش پایداری شرکتی چیست؟

توسعه پایدار؛ توسعه ای همراه با تلاش است تا نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن نسل‌های فعلی و آینده برای برآوردن سبک زندگی پایدار خود برطرف می‌کند و به منظور حفاظت از کره زمین و زندگی انسان ها می باشد.
مفهوم توسعه پایدار در این مقاله از طریق بحث محیط زیست، توسعه اقتصادی و ذینفعان که باید برای دستیابی به توسعه پایدار اجرا شوند، اشاره دارد.توسعه پایدار مستلزم این است که یک شرکت باید به رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و ارتقای پایداری محیط زیست کمک کند سه حوزه کلیدی توسعه پایدار به ترتیب اهمیت، حفاظت از محیط زیست، توسعه اقتصادی و پایداری اجتماعی اولویت بندی می شوند.
گزارش پایداری شرکتی (Corporate sustainability) فرآیندی است که در آن شرکت ها به طور منظم اهداف پایداری و پیشرفت خود را در دستیابی به آن را منتشر می کنند. این به ذینفعان و علی الخصوص به مردم کمک می کند تا بفهمند چگونه یک شرکت در اقتصاد جهانی پایدار مشارکت می کند. گزارش های پایداری ممکن است شامل اطلاعاتی در مورد استفاده شرکت از منابع، اثرات مثبت و منفی عملیات آنها بر محیط زیست و استراتژی های آنها برای پایدارتر شدن در آینده باشد.

گزارش پایداری

گزارش پایداری در ایران

خوشبختانه در ایران به موضوع حاکمیت شر کتی بیش از چند دهه است که پرداخته شده است و دستورالعمل حا کمیت شر کتی که در سال 1401 توسط سازمان بورس و اوراق بهادر به شر کت های پذیرفته شده در بورس ابلاغ شده است گزارش پایداری به صراحت در مواد 39، 40 و 41 به آن پرداخته شده است.
گزارشگری پایداری طبق ماده 39 دستورالعمل حا کمیت شر کتی که در 22 آذر ماه 1401 به ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 117635/122 ابلاغ شده آمده است؛
شر کت باید با روی کرد توسعه پایدار و ایجاد سازو کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید. همچنین شر کت باید در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیأت مدیره خود در ی ک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص بپردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید همچنین در ماده 40 ، ابعاد افشای گزارش پایداری شر کت به شرح زیر می باشد:
الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان، تف کی ک ضایعات و نحوه برخورد با آنها
ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کم کهای عام‌المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کار کنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کار کنان، مشتری مداری
ج- بعد اقتصادی نظیر عمل کرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شر کت
همچنین طبق تبصره ماده 40، شر کتها موظفند به طور کامل کلیه کم کهای عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیتهای اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیأت مدیره افشا کنند و حسابرس مستقل شر کت طبق ماده 41 دستورالعمل حا کمیت شر کتی باید در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در ی ک بند جداگانه در خصوص تبصره ماده 40 اظهار نظر کند.

گزارش پایداری در ایران

سه رکن پایداری شرکتی

در اصل، اصطلاح «پایداری شرکتی» به رویکردی برای انجام کسب‌وکار اشاره دارد که با دنبال کردن استراتژی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی (یا حاکمیتی) به‌طور مسئولانه، ارزش سهامداران، کارکنان، مصرف‌کنندگان و اجتماعی پایدار و بلندمدت را ایجاد می‌کند پایداری شرکت یک نگرانی فزاینده در میان سرمایه گذارانی است که نه تنها به دنبال سود اقتصادی بلکه به دنبال منافع اجتماعی هستند.

سه رکن برای پایداری شرکت ها؛ محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد می باشد.

  • شرکت‌ها باید پایداری زیست‌محیطی خود را بهبود بخشند.
  • موضوع مسئولیت اجتماعی نشان دهنده شیوه هایی است که به نفع کارکنان شرکت، مصرف کنندگان و جامعه است.
  • رکن اقتصادی به حفظ شیوه های حسابداری صادقانه و شفاف و انطباق با مقررات اشاره دارد.
سه رکن پایداری شرکتی

پایداری شرکت

پایداری اغلب به عنوان برآوردن نیازهای حال بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای آنها تعریف می شود. به طور کلی، یک شرکت با کاهش مصرف منابع محدود یا یافتن منابع جایگزین با پیامدهای زیست محیطی کمتر، شیوه های پایدار را اجرا می کند. سه رکن اصلی پایداری بیانگر محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد است. بعبارت دیگر ذینفعان، محیط زیست(زمین)، هدف و سود نیز شناخته می شوند.

ذینفعان به آگاهی از تأثیر عملیات و محصولات بر کارمندان، مشتریان و یک جامعه در کل اشاره دارد. محیط زیست یا زمین به محافظت از جهانی اشاره دارد که از ما حمایت می کند و در صورت امکان، شکلی را که در آن قرار دارد، بهبود می بخشد. هدف به دلایلی مربوط می شود که چرا یک شرکت همانطور که به  کسب و  کار خود ادامه می دهد آیا ماموریت شر کت با توجه به اولویت های سه رکن منطقی است یا خیر؟ سود، شرکت ها را تشویق می کند تا امکان سنجی جهت، تداوم فعالیت و  کیفیت سود خود را ارزیابی کنند.

تاثیر پایداری شرکتی

سؤال اصلی سرمایه گذاران و مدیران اجرایی این است که آیا پایداری برای یک شرکت مزیت محسوب می شود یا خیر؟ اگر به درستی اجرا شود، مطمئناً می تواند باشد.پایداری هدفی بزرگ‌تر و محصولات جدید را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند که باید برای آن تلاش کنند. پایداری می تواند به آنها کمک کند تا تعهدات خود را نسبت به اهداف اساسی مانند کارایی، رشد پایدار و ارزش سهامداران دائماٌ ارزیابی و بررسی کنند و شاید مهمتر از آن، یک استراتژی پایداری که به طور عمومی به اشتراک گذاشته می‌شود، می‌تواند مزایایی مانند نام تجاری بهتر در نزد عموم و شهرت بهتر را به همراه داشته باشد و می تواند به یک شرکت کمک می کند تا برای کارهایی که قبلا انجام می داد اعتبار کسب کند، بنابراین چرا شر کت نباید نسبت به پایداری اقدام ن کند؟ به همین خاطر می توان پایداری را فرصتی برای سازماندهی و تلاش های متنوع تحت یک مفهوم چتر و کسب اعتبار عمومی برای آن تعبیر کرد.
با این حال، توجه به پایداری و تعهد عمومی در مقایسه با شیوه‌های سودآوری و انگیزه های صرف تجاری ضروری می باشد و توجه ن کردن به موضوعات پایداری ممکن است شر کت با جریمه بازار مواجه شود.

گزارش پایداری

پایداری چگونه بر حاکمیت شرکتی تأثیر می گذارد؟

رکن اقتصادی یا حاکمیتی پایداری شامل اقداماتی مانند حسابداری صادقانه، شفافیت و انطباق با مقررات است. این شیوه ها می تواند ارزش های یک شرکت را با ارزش های جامعه در کل حفظ کند. برای یک شرکت همسویی با ارزش های جامعه، زنجیره های ارزش و کاربران نهایی می تواند مهم باشد.

نکات کلی زیر می تواند به عنوان یک راهنما برای برنامه ریزی یک برنامه پایداری شرکتی باشد.

  • با اصول اساسی ذینفعان خود، محیط زیست، هدف و سود آشنا شوید و آماده شوید تا آنها را در فرهنگ شرکت خود بگنجانید.
  • وضعیت فعلی نیازها، اهداف و فرصت های کسب و کار خود را ارزیابی کنید. اولویت های کسب و کار را مرور کنید و تصمیم بگیرید که چه اهداف پایداری مناسب است.
  • بیانیه ماموریتی که با اهداف پایداری همسو باشد می تواند به تاکید بر مسیری که یک شرکت باید در پیش بگیرد کمک کند.
  • مطمئن شوید که از رهبری و مدیریت ارشد استقبال کنید.
  • دعوت از بازخورد از ذینفعان. سهامداران، کارمندان، تامین کنندگان، سایر شرکا، مشتریان و حتی جامعه بزرگتر باید مزایای بالقوه یک روش آگاهانه اجتماعی انجام کسب و کار را درک کنند.
  • استراتژی هایی را ایجاد کنید که به شما در دستیابی به اهداف پایداری کمک می کند.
  • یک روش ردیابی (و پرسنلی که آن را مدیریت خواهند کرد) برای اندازه گیری تغییرات و نتایج انتخاب کنید. برای نتایجی که به سه اصل مربوط می شود، مشوق های عملکردی را در نظر بگیرید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *