بایگانی برچسب برای: سمینار

سمینار آشنایی با آخرین تغییرات سامانه مودیان مالیاتی سپینا، در تاریخ 11 دی ماه 1402، در کانون همایش های خیریه رعد واقع در شهرک غرب برگزار شد.