سمینار آشنایی با آخرین تغییرات سامانه مودیان مالیاتی سپینا، در تاریخ 11 دی ماه 1402، در کانون همایش های خیریه رعد واقع در شهرک غرب برگزار شد.

همایش معرفی نرم افزار پیشرفته مالی پیشران در شهر قزوین در تاریخ 4 بهمن 1401 برگزار شد.

شرکت سپینا در نخستین کنفرانس نقش‌آفرینان تعاونی‌ های مسکن و انبوه‌ سازی در شهریور 1401 حضوری موفق داشت.