سیستم هزینه يابی سفارش کار زمانی استفاده می شود که محصولات بر اساس شماره بچ توليدی ساخته مي شوند. هر محصول یک شماره قابل رديابي در چرخه توليد می گيرد. ويژگی كه در برخی از شركت های دارویی و شيميایی كه بنا به ملاحظاتی ناگزير هستيم به خاطر رديابی و كنترل مواردی مانند فرمولاسیون ساخت، تاريخ توليد، تاريخ انقضاء و ساير موارد توليدات خود را رديابی كنيم اين خصوصيت سيستم انبارهای اين شركت ها را از انبارهای ساير شركت های ديگر خاص مي كند.

صنایع دارویی شیمیایی
صنایع دارویی شیمیایی

راهكار توليدی با ويژگی رديابی (بچ) شركت سپينا در شركت هاي توليدی كه از وي‍‍ژگی رديابی (batch-number) كالا در سطح انبار مي خواهند استفاده كنند كاملاٌ پشتيبانی مي كند تا پاسخگوی نياز مديران اين صنعت باشد و يكپارچگی سيستم را در سطح سازمان حفظ مي كند و نياز اطلاعاتی در خصوص رديابی كالا را تامين نمايد.

پوشش یکپارچه تمامی حوزه ها

راهكار صنایع دارویی و شیمیایی سپينا تمامی حوزه ها را در شركت هاي دارویی و شيميایی تحت پوشش خود قرار مي دهد. مانند حوزه مالی، بازرگانی، اداری و پرسنلی، حسابداری مديريت، پخش و توزیع را پشتيبانی می كند؛ این فرآیند به طور کامل خودکار می باشد و يكپارچگی سيستم كاملا رعايت شده است.

صنایع شیمیایی

« حوزه های تحت پوشش راهکار صنایع دارویی و شیمیایی سپینا »

حوزه مالی

حسابداری، حسابداري تجميعی، حقوق و دستمزد، دارایی های ثابت، خزانه داری، حسابداری انبار، حسابداری فروش

حوزه بازرگانی

انبارها با امكان رديابی (batch-number)، فروش، پخش

حوزه منابع انسانی و اداری

پرسنلی و اتوماسیون اداری و پورتال سازمانی

حوزه توليد

فرمولاسيون محصول

درگاه ها (API)

امکان دریافت و ارسال اطلاعات با سایر مجموعه نرم افزارهای مستقر در سازمان

زير سيستم ارزی

امکان برخورداری چند زبانه همزمان در داخل و خارج از کشور

1395 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت سپینا محفوظ است.

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید