معرفی BPMS :

راهکار مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) سپینا ، ابزار نرم افزاری طراحی شده برای انجام عملیات اساسی مدیریت فرآیندهای کسب و کارها  هستند: یعنی مدل سازی ، اجرا ، ارزیابی و بهبود فرآیندهای تجاری برای اطمینان از بهره وری و بهره وری مطلوب.

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار

راهکار مدیریت فرآیندهای کسب و کار شرکت سپینا مبتنی بر :

 • سرویس مدیریت گردش کار

  (Human Workflow Manajment)

 • مدیریت قوانین کسب و کار

  (Business Rule Engine)

 • مدل ساز سازمانی

  (Organization Modeler)

 • معماری سرویس گرا

  (SOA)

 • طراحی و پیاده سازی با استفاده از تکنولوژی NET 4.0. و زبان C#
سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

1395 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت سپینا محفوظ است.