خدمات استقرار و راه اندازی راهکارهای نرم افزاری سپینا پس از انعقاد قرارداد با مشتری آغاز می شود هر چند در زمان فروش فرآیندها و پیش نیازهای مشتری بررسی و توافق اولیه به‌عمل می آید اما در زمان استقرار، مدیر پروژه با شناسایی فرآیندهای کسب و کار از تمامی ظرفیت های نرم افزار برای پاسخگویی نیازهای مشتری استفاده می کند و مدیر پروژه با هماهنگی مدیر پروژه مشتری تلاش خود را در اجرای عملکرد روان سازمان به‌عمل می آورد.

فرآیند استقرار نرم افزار معمولاً شامل:

  • بررسی نرم افزاری قبلی
  • شناسایی زیرساخت های سخت افزاری و شبکه
  • شناسایی فرآیندهای مشتری
  • شناسایی نیازمندی ها و نقاط بحرانی
  • ارائه راهکارهای اجرائی
  • بررسی و انتقال داده ها
  • آموزش کاربران
  • کنترل
  • و تحویل پروژه می باشد.
خدمات استقرار و راه اندازی

 البته برای استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای خاص مانند بهای تمام شده، ابتدا گزارش شناخت ارائه می گردد و در مرحله بعد گزارش طراحی مفهومی توسط مدیر پروژه به مشتری پیشنهاد داده می شود. این مراحل جزء لاینفک پیاده سازی نرم افزار بهای تمام شده می باشد تا تمامی مراحل و نیازمندی های مشتری کاملاٌ شناسایی و مورد تائید مشتری قرار گیرند و پس از این مراحل نرم افزارها استقرار داده می شوند.

خدمات استقرار و راه اندازی

هنگامی که الزامات، تعاریف و مشخصات مربوط به سیستم هایی که باید یکپارچه شوند فهرست شدند، بررسی زمانبندی و چگونگی استقرار نرم افزارها انجام می شود. طراحی استقرار سیستم یکپارچه شامل شناسایی فرآیندهای کسب و کار، طراحی های اولیه، ساختار کدینگ و ساعات آموزشی، کانورت اطلاعات قبلی و انطباق نرم افزار با فرآیندهای موجود توسط مدیر پروژه شرکت و مشتری انجام می شود.

پیاده سازی:

پس از آماده شدن طراحی استقرار سیستم یکپارچه، بررسی و پیاده سازی کامل می شود. قبل از استقرار سیستم های یکپارچه، بررسی می شود تا راه حل های بدون خطا به مشتری ارائه شود. در صورت بروز خطا، مجدداً فرآیندها بررسی و به تأیید می رسند تا خطاها کاملاٌ حذف شوند پس از اجرای اولیه سیستم، عملکرد سیستم یکپارچه به طور کامل بررسی می شود و نهایتاٌ تحویل واحد پشتیبانی جهت نگهداری و نصب امکانات روز قرار می گیرد.

خدمات استقرار و راه اندازی
1395 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت سپینا محفوظ است.

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید