سيستم دریافت و پرداخت

وجوه نقد و اسناد بها دار از مهم‌ترین دارایی‌های هر شركتي هستند كه مبنای تجارت مي باشند. از این رو مديريت گردش نقدینگی توان استفاده بهینه از منابع مالی موجود در سازمان‌ها و شرکت ها را به حداکثر می‌رساند و میزان قابل توجهی از دغدغه‌های مدیران مالی کسب و کارها را تقلیل می‌دهد.

سیستم دریافت و پرداخت تمامى فرآیندهاى مربوط به مدیریت وجوه، اعم از اسناد دریافتى و پرداختى، حساب‌هاى بانکى، سپرده‌ها، وجوه بین راهى و نقدینگى را بر عهده دارد.

صدور سند خزانه داری

سيستم دریافت و پرداخت پيشران

وجه نقد مهم‌ترین دارایی هر شرکتی است. برای مدیریت بهتر وجه نقد شرکتتان، سیستم دریافت و پرداخت پيشران، امکانات زیر را در اختیار شما قرار می‌دهد:

  • گزارش از مانده و گردش حساب‌های بانکی و صندوق به تفکیک
  • دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
  • امکان راس‌گیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها
  • چاپ چک و کلر بانک
  • ثبت تمامی فرایند‌های گردش چک
  • لیست چک‌های سررسید شده و در جریان وصول
  • کنترل مانده منفی حساب‌های بانک و صندوق
گزارش مرور دریافت و پرداخت

صدور سند دریافت و پرداخت، پرداخت چک
1395 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت سپینا محفوظ است.